Luisteren, Adviseren, Handelen

luc_truyensHet advocatenkantoor van meester Luc TRUYENS werd door hem opgericht in 1981. Het kantoor heeft als hoofdactiviteiten het verlenen van bijstand aan zowel ondernemers als particulieren .

In eerste instantie zal worden getracht conflicten te voorkomen door een gepast advies, gepoogd via bemiddeling een bestaand geschil te beslechten, en indien nodig de juiste procedure gevoerd om de naleving van uw rechten af te dwingen, dit alles in nauw overleg met de client.

Meester Luc TRUYENS heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring wat van hem de juiste vertrouwenspersoon en raadsman maakt om uw problemen te bespreken, analyseren en op te lossen in de steeds complexer wordende samenleving met haar talrijke rechtsregels.

Doordat meester TRUYENS daarenboven reeds jarenlang actief was binnen de Raad van de Dendermondse Balie in diverse functies, per 01/09/2014 als Stafhouder, kent hij perfect de gang van zaken binnen de gerechtelijke instellingen en tussen hun diverse actoren.
Als plaatsvervangende politierechter heeft hij tevens een juist beeld van de werking en visie van de rechtsmachten, een belangrijk gegeven om met succes een procedure te voeren.

Meester TRUYENS staat zowel de ondernemer bij in zijn interne problemen zoals de verhouding met aandeelhouders, medebestuurders, werknemers, alswel in zijn conflicten met leveranciers en klanten .

Anderzijds behartigt hij ook dossiers van particulieren in hun familierechtelijke geschillen (echtscheiding, procedures jeugdrechtbank, erfrecht) en mogelijke strafrechtelijke procedures.