Advocatenkantoor

Kantoor Luc TruyensMeester Luc TRUYENS is actief als advocaat in Sint-Niklaas aan de Koningin Astridlaan 52. Sinds meer dan 30 jaar is hij lid van de balie van Dendermonde.

Aanvankelijk werkte hij in een éénmanskantoor. In 2000 vormde hij een kostendekkende groepering 1 In 2004 werd deze groepering uitgebreid met nog twee advocaten 2.
Deze groepering maakt het opzetten van een uiterst performante kantoorinfrastructuur mogelijk.

Meester Luc TRUYENS is lid van het netwerk van advocaten EESV AVOLINK, voorheen BELGAVOKA. Door dit lidmaatschap kunnen de belangen van zijn cliënten ook optimaal buiten het gerechtelijk arrondissement worden behartigd.

AVOLINK is een samenwerkingsverband van advocaten, uitgebouwd in elk ( vroeger ) gerechtelijk arrondissement in België en in het Groothertogdom Luxemburg . Het is samengesteld uit leden die éénieder een grondige vakbekwaamheid bezitten.

 Door zijn uniek systeem is AVOLINK een full service legal provider die voor elke cliënt de juiste man of vrouw op de juiste plaats heeft.
Er wordt naar gestreefd om alle advocaten van AVOLINK op de hoogte te houden van de meest actuele stand van zaken op alle rechtsgebieden.

  1. Een kostendelende groepering houdt in dat elk lid van de groepering zijn eigen dossiers bezit en behandelt, hiervoor alleen aansprakelijk is, en er uitsluitend de inkomsten van verwerft. De infrastructuur van de groepering is gemeenschappelijk .
  2. De mede-leden van groepering zijn op heden meester Dani DE CLERCQ, Christophe DE SCHRYVER en Helmut MEESE.