Ereloon

Justitiepaleis Dendermonde

Het bepalen van de staat van honorarium en kosten wordt begroot met redelijkheid zoals voorzien in het artikel 
459 Ger.W.
Er wordt rekening gehouden met volgende gebruikelijke criteria:

  • het financieel en moreel belang van de zaak
  • het bekomen resultaat
  • de aard van de geleverde prestaties
  • de persoonlijke bekwaamheid van de advocaat in de behandelde materie
  • de verworven specialisatie en de financiële draagkracht van de cliënt

De cliënt wordt steeds voorafgaandelijk geïnformeerd omtrent de wijze van begroting van het ereloon en de tarifering van de kosten.