Disclaimer

Door deze website te bezoeken wordt u geacht te hebben ingestemd met deze disclaimer.

De informatie op deze website is louter informatief. Als u advies op maat wilt, raden wij u aan ons te contacteren via het contactformulier.

Voor louter informatieve doeleinden bevat deze website hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de (juistheid) van de inhoud van deze websites. U bezoekt websites van derden op uw eigen risico.

Deze website (inclusief maar niet beperkt tot de informatie op deze website, logo’s en afbeeldingen) en alle rechten die hieraan verbonden zijn, zijn onze eigendom of zijn in licentie gegeven aan ons.

Niets van de website mag (volledig of gedeeltelijk) gebruikt worden zonder onze voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, behalve voor louter persoonlijk gebruik.

Behalve in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (de informatie beschikbaar op) deze website, met inbegrip van indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, voor de onvolledige of foutieve informatie die op deze website zou staan, noch voor de beschikbaarheid van deze website waaruit de schade voortvloeit.

Geschillen die rijzen in verband met het gebruik van de website of deze disclaimer zullen uitsluitend berecht worden volgens het Belgisch recht, en door de rechtbanken territoriaal bevoegd voor Sint-Niklaas, tenzij een andere rechtbank dient te worden gevat ingevolge dwingende toepasselijke rechtsregels.