Curriculum Vitae

Opleiding

Meester Luc Truyens deed zijn middelbare studies in het Heilig Maagdcollege te Dendermonde.

Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Gent, en behaalde op 10/07/1979 het diploma Licentiaat in de Rechten. Aansluitend hierop volgde hij een opleiding criminologie om in 1981, na het vervullen van zijn legerdienst en opleiding tot reserveofficier bij de Landmacht, als advocaat toe te treden tot de Balie van Dendermonde.

Beroepsactiviteiten en mandaten

 • Advocaat bij de Balie te Dendermonde sinds 1981
 • Plaatsvervangende politierechter in het kanton Sint-Niklaas
 • Vice-stafhouder van de Orde van Advocaten te Dendermonde¬† 2013-2014
 • Lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Dendermonde van 1998 tot 2016
 • Secretaris van de Orde van Advocaten te Dendermonde van 2000 tot en met 2006
 • Voorzitter Bureau voor Juridische Bijstand in het gerechtelijke arrondissement Dendermonde van 2007 tot 2013
 • Lid van de Algemene vergadering¬† van de Orde van Vlaamse Balies
 • Stafhouder van de Orde van Advocaten te Dendermonde 2014-2015

Voorkeurmateries

 • Vennootschapsrecht:
  oprichting en ontbinding van vennootschappen, betwistingen tussen vennoten, aansprakelijkheid van de bestuurders, gedwongen overname / overlating aandelen
 • Bouwrecht: tienjarige aansprakelijkheid aannemer en architect, inning facturen aannemer, bouwovertredingen
 • Strafrecht/Verkeer
 • Familierecht/Echtscheiding:
  onderhoudsvorderingen, procedure in echtscheiding, ontkenning vaderschap, erfrechtelijke betwistingen, adoptie, procedures jeugdrechtbank
 • Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht
 • Consumentenrecht