Privacybeleid

ADVOCATENKANTOOR LUC TRUYENS, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Koningin Astridlaan 52, en met BTW/ondernemingsnummer BE0477.052.037 is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (“wij”).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Communicatiebeheer

Dit omvat het behandelen van de vraag of opmerking die u indiende via het contactformulier op onze website. Dit doen we op basis van uw toestemming.Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij niet antwoorden op uw verzoek of vraag.

Websitebeheer

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor dit doeleinde op basis van ons gerechtvaardigd belang dat erin bestaat te garanderen dat ons website optimaal functioneert.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan ondernemingen die de persoonsgegevens verwerken in onze naam en voor onze rekening (“verwerkers”, zoals hosting providers), aan derden in geval van een wettelijke verplichting, en aan de politionele of gerechtelijke autoriteiten op hun verzoek indien deze gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens op te vragen.

Persoonsgegevens zullen pas doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte indien er passende waarborgen genomen werden ter bescherming van uw persoonsgegevens.

In de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming, kan u ons contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • Terugtrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming introk;
  • Toegang tot, verbetering van, verwijdering van, en beperking van de verwerking;
  • Overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.

U kan al deze rechten steeds uitoefenen door ons te contacteren op het adres vermeld hierboven of door een e-mail te sturen naar info@advocaatluctruyens.be